pretvorba Kilometri

Koristite polje za pretraživanje kako biste pronašli metrički konverter koji Vam je potreban.

Kilometri

 • Km
 • Sleng: 'k' ili 'kays' u govornom jeziku
 • Jedinica:

  • Duljina / udaljenost

  Uporaba širom svijeta:

  • Kilometar se širom svijeta koristi kao jedinica za izražavanje udaljenosti između geografskih lokacija na zemlji i u većini zemalja predstavlja službenu jedinicu za tu svrhu. Primarni izuzeci su Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Američke Države, gdje milja ostaje standardna jedinica.

  Definicija:

  Kilometar predstavlja jedinicu mjere za duljinu u metričkom sustavu i jednak je duljini od tisuću metara.

  1km iznosi 0.6214 milje.

  Podrijetlo:

  Metrički, ili decimalni, sustav težina i mjera usvojen je u Francuskoj 1795. godine. Koristeći metar kao osnovu mjera za duljinu, taj sustav se sada službeno koristi širom planete, uz nekoliko značajnih izuzetaka.

  Reference:

  • Najviša građevina na svijetu, Burk Khalifa u Dubaiu, visoka je 0,82984 km.
  • Niagarini vodopadi, na granici Kanade i S.A.D.-a, protežu se na približno 1 km.
  • Vrh Mount Everesta je 8,848 km nadmorske visine.
  • Udaljenost između Pariza u Francuskoj i Berlina u Njemačkoj je 878 km, iako biste morali prijeći put od preko 1050 km kako biste od jednog do drugog grada stigli kopnenim putem.
  • Prosječna udaljenost Zemlje od Mjeseca je 384.400 km.

  U kontekstu:

  Kilometar se najčešće koristi na prometnim znakovima koji označavaju preostalu udaljenost do određene lokacije. Pored toga je i najčešće korištena jedinica za opisivanje udaljenosti između dvije lokacije na ravnoj liniji (preko površine Zemlje).

  Sastavne jedinice:

  Višekratnici:

  • Jedinice duljine / udaljenosti na metričkoj ljestvici zasnovane su na dijelovima ili umnošcima jednog metra, stoga ne postoje službeni umnošci kilometra.
  • Ipak, postoje metričke mjere za duljinu/ udaljenost veće od kilometra koje se mogu izraziti pomoću kilometara.
  • Megametar = 1 milijun metara (ili 1000 km )
  • Gigametar = 1 milijarda metara (ili 1.000.000 km)