કેલ્વિન થી ન્યૂટન રૂપાંતર

બુકમાર્ક કરેલ પૃષ્ઠ ન્યૂટન થી કેલ્વિન (સ્વેપ એકમો)

બંધારણ 
ચોકસાઈ

નોંધ: અપૂર્ણાંક પરિણામો નજીકના 1/64 દશાંશમાં હોય છે. વધુ ચોક્કસ જવાબ માટે પરિણામ ઉપર વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

નોંધ: પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો પરથી મહત્વપૂર્ણ આધારના જરૂરી નંબર પસંદ કરીને તમે આ જવાબની ચોકસાઈ વધારી અથવા ઘટાડી શકો છો.

નોંધ: શુદ્ધ દશાંશ પરિણામ માટે પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

સૂત્ર બતાવો 
ºN =
(K - 273.15)* 0.33000
 
 
 
કામ બતાવો 
ઘાતાંકીય બંધારણમાં માં પરિણામ બતાવો
કેલ્વિન થી ન્યૂટન કોષ્ટક - અહીં ટેબલ વિકલ્પો માટે ક્લિક કરો
કેલ્વિન ન્યૂટન
0 -90.14ºN
1 -89.81ºN
2 -89.48ºN
3 -89.15ºN
4 -88.82ºN
5 -88.49ºN
6 -88.16ºN
7 -87.83ºN
8 -87.50ºN
9 -87.17ºN
10 -86.84ºN
11 -86.51ºN
12 -86.18ºN
13 -85.85ºN
14 -85.52ºN
15 -85.19ºN
16 -84.86ºN
17 -84.53ºN
18 -84.20ºN
19 -83.87ºN
કેલ્વિન ન્યૂટન
20 -83.54ºN
21 -83.21ºN
22 -82.88ºN
23 -82.55ºN
24 -82.22ºN
25 -81.89ºN
26 -81.56ºN
27 -81.23ºN
28 -80.90ºN
29 -80.57ºN
30 -80.24ºN
31 -79.91ºN
32 -79.58ºN
33 -79.25ºN
34 -78.92ºN
35 -78.59ºN
36 -78.26ºN
37 -77.93ºN
38 -77.60ºN
39 -77.27ºN
કેલ્વિન ન્યૂટન
40 -76.94ºN
41 -76.61ºN
42 -76.28ºN
43 -75.95ºN
44 -75.62ºN
45 -75.29ºN
46 -74.96ºN
47 -74.63ºN
48 -74.30ºN
49 -73.97ºN
50 -73.64ºN
51 -73.31ºN
52 -72.98ºN
53 -72.65ºN
54 -72.32ºN
55 -71.99ºN
56 -71.66ºN
57 -71.33ºN
58 -71.00ºN
59 -70.67ºN
Start
Increments
Accuracy
Format
કોષ્ટક છાપો
< નાની કિંમતો મોટી કિંમતો >

કેલ્વિન

સેન્ટિગ્રેડ માપ ની વ્યાખ્યાઓ અને પ્રાયોગિક પુરાવા પર આધારિત નિરપેક્ષ શૂન્ય એટલે -273.15ºસે

ºN =
(K - 273.15)* 0.33000
 
 
 

ન્યૂટન

ધ ન્યૂટન માપની શોધ આઇઝેક ન્યૂટન દ્વારા કરવામાં આવી હતી. તેમણે "ગરમી ની શુન્ય ડિગ્રી" ને બરફના ગલન અને "ગરમીની 33 ડિગ્રી" ને ઉકળતા પાણી તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરેલ છે. તેમના માપ આમ સેલ્સિયસ માપ, ને પુરોગામી છે, જે સમાન તાપમાન સંદર્ભો દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવેલ છે. આમ આ માપ એકમ, ન્યૂટન ડિગ્રી, બરાબર <એસયુપી(sup)>100⁄<એસયુબી(sub)>33 કેલ્વિન રુપાંતર અથવા ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને આ સેલ્સિયસ માપની જેમ જ શૂન્ય છે.

મેટ્રિક રૂપાંતર કોષ્ટક મોબાઇલ ફોન રુપાંતર કરનાર એપ તાપમાન વજન લંબાઈ ક્ષેત્રફળ ઘનફળ ઝડપ સમય