Βραχία Εκατοντάκιλα (ΗΒ) Πίνακας Μετατροπής

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης για να βρείτε τον μετρικό μετατροπέα που χρειάζεστε

Βραχία Εκατοντάκιλα (ΗΒ)

Αυτή η αμερικανική μονάδα μέτρησης είναι ισοδύναμη με εκατό λίβρες.