Trawsnewid Stonau

Defnyddiwch y blwch chwilio i ddod o hyd i'r trawsnewidydd metrig sydd ei angen arnoch

Stonau

 • st
 • Uned:

  • Pwysau

  Defnydd byd-eang:

  • Defnyddir y stôn hefyd mewn rasys ceffylau i ddisgrifio'r pwysau y mae angen i geffyl eu cario (nid o reidrwydd y joci'n unig, gall y pwysau hyn hefyd gynnwys cosbau a phethau tebyg).
  • Defnyddir y stôn bob dydd o hyd i fynegi pwysau bodau dynol mewn rhai chwaraeon yn y DU ac Iwerddon, fel bocsio a reslo.
  • Bydd pobl Brydeinig neu Wyddelod fel arfer yn mynegi eu pwysau mewn stonau a phwysau (e.e. 12 st 6 phwys) yn hytrach nag mewn punnoedd yn unig fel yn yr Unol Daleithiau (174 pwys).
  • Erbyn hyn, defnyddir y stôn bron yn y DU ac Iwerddon yn unig fel ffordd boblogaidd ac anffurfiol o fynegi pwysau rhywun. Nid yw'r stôn wedi'i chydnabod yn swyddogol fel uned mesur yn y DU ers 1985.

  Disgrifiad:

  Mae'r stôn yn uned o bwysau yn y system imperial a ddefnyddir yn anffurfiol yn y DU ac Iwerddon, bron yn llwyr fel dull o fesur pwysau'r corff. Er bod yr UE wedi'i chymeradwyo i'w defnyddio fel uned ategol, mae wedi diflannu o ddefnydd y tu allan i'r DU ac Iwerddon i raddau helaeth.

  Diffiniad:

  Mae stôn yn uned o bwysau sy'n gyfwerth â 14 pwys averdupois (neu bwysau rhyngwladol). Mae hyn yn golygu bod stôn yn gyfwerth â 6.35029kg.

  Tarddiad:

  Mae'r enw 'stôn' yn deillio o'r arfer o ddefnyddio cerrig fel pwysau, arfer cyffredinol byd-eang am ddau fileniwm neu'n fwy.

  Cafodd uned go iawn y stôn ei defnyddio'n aml fel ffordd o fesur pwysau at ddibenion masnach ar draws Ewrop tan y 19eg ganrif pan fabwysiadodd y rhan fwyaf o'r gwledydd y system fetrig, ond, roedd pwysau gwirioneddol y stôn yn amrywio o wlad i wlad, o ranbarth i ranbarth, a hyd yn oed yn dibynnu ar yr hyn a oedd yn cael ei bwyso neu ei fasnachu.

  Yn 1389 yn Lloegr, diffiniwyd bod stôn o wlân yn pwyso un deg pedwar pwys, ac er y gallai stôn o ddeunyddiau eraill bwyso'n sylweddol fwy neu'n sylweddol lai (mewn pwysau), roedd defnydd cyffredinol o'r stôn yn cael ei dderbyn fel pwyso'n gyfwerth â 14 pwys.

  Cyfeiriadau cyffredin:

  • Byddai disgwyl i fenyw 5 troedfedd 8 modfedd (173cm) o faint corff cyfartalog bwyso rhwng wyth a deuddeg stôn.
  • Byddai dyn 6 troedfedd 0 modfedd (183cm) o faint corff cyfartalog fel arfer yn pwyso rhwng deg ac un deg tri stôn.

  Lluosrifau:

  • 2 stôn = 1 chwarter
  • 8 stôn = 1 canpwys
  • 160 stôn = 1 dunnell hir