převod Kilogram

Použijte pole vyhledávání, abyste našli vámi požadovaný metrický konvertor

Kilogram

Zkratka/Symbol:

  • kg
  • Kilo (neformální)

Jednotka:

  • Hmotnost
  • Váha (ne ve vědeckém kontextu)

Celosvětové užití:

  • Globální

Popis:

Kilogram je základní jednotkou hmotnosti v mezinárodní soustavě jednotek SI a byla přijata jako běžná měrná jednotka váhy (gravitační síla, která působí na určitý předmět).

Kilogram jé téměř přesně rovný hmotnosti jednoho litru vody.

Definice:

Kilogram se rovná hmotnosti mezinárodního prototypu kilogramu (IPK), kostka slitiny vyrobená z platiny a iridia z roku 1889 je uchována v Mezinárodním ústavu pro míry a váhy ve městě Sèvres ve Francii.

Je to jediná jednotka SI, která je definována fyzickým předmětem spíše než základní fyzikální vlastností, která může být reprodukována v laboratoři.

Původ:

Na krátkou dobu byl „grave“ (odvolávka na metalický standart) používán jako definice míle gramů.

V roce 1795 byl ve Francii zaveden systém metrických měrných jednotek a gram byl definován jako „absolutní hmotnost objemu čisté vody rovnající se jednomu metru krychlovému 1/100 metrů a teplotě tání ledu“.

Kilogram (odvozený z řeckého chilioi [tisíc] a gram [nízká hmotnost] byly ustanoveny jako praktické měrné jednotky hmotnosti pro velké množství v oblasti obchodu a začaly být používány jako základní měrné jednotky hmotnosti ve všech systémech metrických měrných jednotek.

Mezinárodní soustava jednotek (SI) publikovala v roce 1960 kilogram jako základní jednotku hmotnosti a byl přijat ve všech zemích světa (až na několik vyjímek jako např. Spojené státy).

Běžné odkazy:

  • Jeden kilogram je přibližně hmotnost jednoho litru nealkoholického nápoje.
  • Cukr se obvykle prodává v kilogramovém balení.
  • Basketbalový míč váží zhruba 1kg.

Kontext použití:

Kilogram je používán denně na celém světě jako měrná jednotka hmotnosti a váhy.

Je také základní jednotkou hmotnosti pro všechny systémy m.k.s., ve kterých se používá metr, kilogram a podle vzájemného vztahu definují jiné pojmy jako jsou newton k měření síly a pascal jako jednotka tlaku.

Dílčí jednotky:

Násobky: