převod Libra

Použijte pole vyhledávání, abyste našli vámi požadovaný metrický konvertor

Libra

 • lb
 • lbm (libra-hmotnost - vědecký)
 • Jednotka:

  • Hmotnost
  • Váha (ne ve vědeckém kontextu)

  Celosvětové užití:

  • Velká Británie, U.S.A, Austrálie, Kanada, Nový Zéland a ostatní

  Popis:

  Libra je měrnou jednotkou hmotnosti používanou v imperiálním systému a byla přijata jako běžná měrná jednotka váhy (gravitační síla, která působí na určitý předmět).

  Definice:

  Imperiální libra (systém avoirdupois nebo mezinárodní) je oficiálně definována jako 453,59237 gramů.

  Původ:

  Název libra je adaptační latinskou frází libra pondo, neboli libru vážící, latinská libra (symbol lb) vážila asi 329 grammů.

  V průběhu historie byla libra (nebo její místní překlad) používána jako měrná jednotka váhy v různých částech světa včetně Velké Británie, Francie, Německa, Skandinávie a Ruska. Ačkoliv přesná váhová definice libry se liší od systému k systému, jsou si v podstatě podobné, obvykle mezi 350 e 560 gramy metrickými.

  Ve Velké Británii koexistovalo mnoho různých systému, které používaly libru, nejčastěji a dlouhodobě byla používána libra Avoirdupois (zkratka lb av nebo lb avdp). Mnohem častěji se doposud používá k měření hmotnosti drahých kovů trojská libra.

  V roce 1878 byla ve Velké Británii nejprve zákonem definována imperiální libra v metrických jednotkách (1lb=453,59265g), v roce 1893 byla americká libra definována Mendenhallem jako jeden kilogram, který odpovídá 2.20462 librám.

  Spojené státy a národy, které patří do Britského Společenství národů se dohodly na společné definici libry (a yard), která byla přijata v roce 1959 (Velká Británie 1964).

  Běžné odkazy:

  • V anglicky mluvících zemích je hmotnost člověka uváděna běžně v kamenech a librách, ačkoliv ve Spojených Státech je obvykle uváděna výhradně v librách.
  • Potraviny, které se prodávaly před zavedením metrického systému ve Spojeném království a Irsku na kila jsou stále prodávány v množství odpovídajícímu starému imperiálnímu systému, jako například máslo, které se ve většině případů prodává v balíčcích po g (1 libra).
  • Rybáři vyjadřují často velikost ryb v librách a uncích.
  • Shylock, jedna z největších Shakespearových postav, požaduje jako garanci zajištění dluhu „libru masa“.

  Kontext použití:

  Vědecké aplikace používají libru k vyjádření hmotnosti, zatímco obyčejně se používá jako měrná jednotka váhy. Navzdory širokému kontextu měr a vah je libra i nadále používána v anglicky mluvících zemích.

  Libra byla historicky prostředkem k vyjádření hmotnosti projektilů nebo dělostřeleckých granátů a zbraně byly nazývány stejně jako munice, například 32-librák.

  Ve Velké Británii a Americe se libra také používá k vyjádření tlaku, libry na palec čtvereční (psi), které jsou standardně přijímány.

  Dílčí jednotky:

  • Existuje šestnáct uncí na jednu libru, i když historicky (a oficiálně) byla libra definována tak, že se sestává z 7000 trojských zrn (gr) dokud nebyla v roce 1959 zavedena sjednaná mezinárodní norma

  Násobky: