Kilogram do Tuna převod

Existuje více než jeden typ Tuna. Prosím užijte správnou variantu ze seznamu uvedeného níže.

  1. Kilogram do Metrická tuna

  2. Kilogram do Dlouhá tuna (Velká Británie)

  3. Kilogram do Krátká tuna (USA)

  4. Kilogram do Tuna

Kilogram

Kilogram se rovná hmotnosti mezinárodního prototypu kilogramu (IPK), kostka slitiny vyrobená z platiny a iridia z roku 1889 je uchována v Mezinárodním ústavu pro míry a váhy ve městě Sèvres ve Francii.

Je to jediná jednotka SI, která je definována fyzickým předmětem spíše než základní fyzikální vlastností, která může být reprodukována v laboratoři.

Tuna

Existují tři typy tuny - dlouhá tuna, krátká tuna a metrická tuna. Prosím, vyberte specifičtější jednotku.