Farenhajt u Remer konverzija

Preuzmite naš Android aplikaciju

Remer u Farenhajt (Zamjenite jedinice)

Format
Preciznost

Obratite pažnju: Rezultati u obliku razlomaka se zaokružuju na najbližih 1/64. Za preciznije rezultate molimo Vas da obeležite opciju "decimalni" iznad rezultata.

Obratite pozornost: Možete uvećati ili umanjiti preciznost odgovora tako što ćete među opcijama iznad rezultata odabrati broj značajnih cifri koji Vam treba.

Obratite pozornost: Molimo Vas da za čist decimalni rezultat među opcijama iznad rezultata izaberete opciju "decimalni".

Prikaži formulu

konvertuj Farenhajt u Remer 

°Rø =
(℉ - 32)* 0.29167
+ 7.50
 
 
 
Pokaži rad
Prikaži rezultat u eksponencijalnom formatu
Više informacija: Farenhajt

Farenhajt

Farenhajt je termodinamična temperaturna skala, prema kojoj tačka na kojoj se voda ledi iznosi 32 stepena Farenhajta (°F), a tačka ključanja vode iznosi 212° F (pri standardnom atmosferskom tlaku). Tako su tačke na kojima se voda ledi odnosno ključa udaljene tačno 180 stepeni. S toga, stepen na Farenhajtovoj skali iznosi 1/180 intervala između tačke zamrzavanja i tačke ključanja vode. Apsolutna nula iznosi -459,67° F.

Temperaturna razlika od 1° F jednaka je temperaturnoj razlici od 0,556° C.

 

konvertuj Farenhajt u Remer 

°Rø =
(℉ - 32)* 0.29167
+ 7.50
 
 
 

Remer

Remer predstavlja temperaturnu skalu nazvanu po danskom astronomu Ole Christensen Rømeru, koji ju je predložio 1701. godine. Na ovoj skali, nula je isprva bila postavljena pomoću zamrzavanja slane vode. Točka ključanja vode bila je definirana na 60 stepeni. Remer je zatim uvidio da je točka zamrzavanja čiste vode odgovarala približno osmini puta (oko 7,5 stepeni) između ove dvije točke, pa je tako redefinirao nižu fiksnu točku kao točku zamrzavanja vode na točno 7,5 stepeni. Pronalazač Farenhajtove skale, Daniel Gabriel Fahrenheit,  učeći od Rømera, povećao je broj podioka za faktor 4 i uspostavio ono što danas zovemo Farenhajtovom skalom.

 

Farenhajt u Remer tablica

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablica za tiskanje
&It; Manje vrijednosti Veće vrijednosti >
Farenhajt Remer
0 -1.83°Rø
1 -1.54°Rø
2 -1.25°Rø
3 -0.96°Rø
4 -0.67°Rø
5 -0.38°Rø
6 -0.08°Rø
7 0.21°Rø
8 0.50°Rø
9 0.79°Rø
10 1.08°Rø
11 1.38°Rø
12 1.67°Rø
13 1.96°Rø
14 2.25°Rø
15 2.54°Rø
16 2.83°Rø
17 3.12°Rø
18 3.42°Rø
19 3.71°Rø
Farenhajt Remer
20 4.00°Rø
21 4.29°Rø
22 4.58°Rø
23 4.88°Rø
24 5.17°Rø
25 5.46°Rø
26 5.75°Rø
27 6.04°Rø
28 6.33°Rø
29 6.62°Rø
30 6.92°Rø
31 7.21°Rø
32 7.50°Rø
33 7.79°Rø
34 8.08°Rø
35 8.38°Rø
36 8.67°Rø
37 8.96°Rø
38 9.25°Rø
39 9.54°Rø
Farenhajt Remer
40 9.83°Rø
41 10.12°Rø
42 10.42°Rø
43 10.71°Rø
44 11.00°Rø
45 11.29°Rø
46 11.58°Rø
47 11.88°Rø
48 12.17°Rø
49 12.46°Rø
50 12.75°Rø
51 13.04°Rø
52 13.33°Rø
53 13.62°Rø
54 13.92°Rø
55 14.21°Rø
56 14.50°Rø
57 14.79°Rø
58 15.08°Rø
59 15.38°Rø
Tablica metričke konverzije Aplikacija za konverter za Vaš mobitel. temperatura  težina duljina površina zapremina brzina vrijeme