konverzija Remer

Koristite polje za pretragu kako biste pronašli metrički konverter koji trebate.

Remer

Remer predstavlja temperaturnu skalu nazvanu po danskom astronomu Ole Christensen Rømeru, koji ju je predložio 1701. godine. Na ovoj skali, nula je isprva bila postavljena pomoću zamrzavanja slane vode. Točka ključanja vode bila je definirana na 60 stepeni. Remer je zatim uvidio da je točka zamrzavanja čiste vode odgovarala približno osmini puta (oko 7,5 stepeni) između ove dvije točke, pa je tako redefinirao nižu fiksnu točku kao točku zamrzavanja vode na točno 7,5 stepeni. Pronalazač Farenhajtove skale, Daniel Gabriel Fahrenheit,  učeći od Rømera, povećao je broj podioka za faktor 4 i uspostavio ono što danas zovemo Farenhajtovom skalom.