konverzija Farenhajt

Koristite polje za pretragu kako biste pronašli metrički konverter koji trebate.

Farenhajt

Skraćenica/Simbol:

Jedinica:

  • Temperatura

Upotreba diljem svijeta :

  • Farenhajtovu skalu zamjenila jeCelzijovaskala u većini zemalja tokom sredine i kraja 20. veka, iako Farenhajt ostaje zvanična skala u Sjedinjenim Državama, Kajmanskim ostrvima i Belizeu.
  • Kanada je zadržala Farenhajtovu kao dodatnu skalu koja se može koristiti pored Celzijove, dok se u Ujedinjenom Kraljevstvu Farenhajtova skala i dalje koristi nezvanično, naročito za izražavanje velike zračne temperature (iako se za hladnoću uglavnom koristi Celzijova skala).

Definicija:

Farenhajt je termodinamična temperaturna skala, prema kojoj tačka na kojoj se voda ledi iznosi 32 stepena Farenhajta (°F), a tačka ključanja vode iznosi 212° F (pri standardnom atmosferskom tlaku). Tako su tačke na kojima se voda ledi odnosno ključa udaljene tačno 180 stepeni. S toga, stepen na Farenhajtovoj skali iznosi 1/180 intervala između tačke zamrzavanja i tačke ključanja vode. Apsolutna nula iznosi -459,67° F.

Temperaturna razlika od 1° F jednaka je temperaturnoj razlici od 0,556° C.

Podrijetlo:

Predložena 1724. godine, i nazvana po, njemačkom fizičaru  Daniel Gabriel Fahrenheitu ( 1686 - 1736). Fahrenheit je prvi proizveo toplomere koristeći živu, i ustanovio je da je 0˚F jednako stabilizovanoj temperaturi kada se pomiješaju jednake količine leda, vode i soli. Nakon toga je definirao 96˚F kao temperaturu ""kada se toplomer drži u ustima ili pod pazuhom živog i zdravog čovjeka".

S toga, je temperatura zamrzavanja vode preinačena u točno 32˚ F, a normalna temperatura ljudskog tijela u 98,6˚ F.

Česte reference:

  • Apsolutna nula, -459,67° F
  • Točka zamrzavanja vode, 32° F
  • Topao ljetnji dan u umjerenoj klimi, 72° F
  • Normalna temperatura ljudskog tijela, 98,6° F
  • Točka ključanja vode na 1 atmosfere, 212 °F