Превръщане на Килограми в Хъндредуетс

Има повече от един тип Хъндредуетс. Моля, изберете опция от списъка по-долу.

  1. Килограми в Къси хъндредуетс (САЩ)

  2. Килограми в Дълги хъндредуетс (Великобритания)

Килограми

Кг се определя като тегло, равно на масата на международния прототип на килограма (ИПК), група от сплав на платина-иридий направена през 1889 г. и съхраняване в Международното бюро за тегло и мерни единици в Севр, Франция.

Това е единствената СИ единица, която се определя от физически обект, а не на основните физични свойства, които могат да бъдат възпроизведени в лабораторни условия.

Хъндредуетс

Има два вида хъндретуейт - дългосрочен и краткосрочен. Моля, изберете вида.