Галони Валикобритания конверсия

Използвайте полето за търсене, за да намерите най-метричен конвертор

Галони Валикобритания

 • gal
 • g (използва се като част от абревиатурата на mpg, за мили или галон)
 • Единица за :

  • Обем / капацитет

  Използване навсякъде по света:

  • Великобритания, Ирландия, Канада, Гвиана

  Описание:

  The imperial gallon is a unit for measuring a volume of liquid or the capacity of a container for storing liquid, not the mass of a liquid. Thus, a gallon of one liquid may have a different mass from a gallon of a different liquid.

  An imperial gallon of liquid is defined as 4.54609 litres, and thus occupies a space equivalent to approximately 4,546 cubic centimetres (roughly a 16.5cm cube).

  The U.S. liquid gallon and the U.S. dry gallon are different units defined by different means. The U.S. liquid gallon is defined as 231 cubic inches and equates to approximately 3.785 litres. One imperial gallon is equivalent to approximately 1.2 U.S. liquid gallons.

  The U.S. dry gallon is a measurement historically applied to a volume of grain or other dry commodities. No longer commonly used, but most recently defined as 268.8025 cubic inches.

  Дефиниция:

  Имперският галон (Великобритания) официално определени като 4,54609 литра .

  Произход:

  The галон е древна единица за измерване на обем или капацитет и е имал многобройни вариации, географски, така и на базата на това какво вещество се измерва.

  През 1824 година галона е определен във Великобритания като обемът на 10 паунда дестилирана вода, които се претеглят по специфичен метод при специфични атмосферни условия. Според Закона за мерките и тежестите рафинира първоначалното описание като пространството, заемано от 10 паунда (4.5 кг) на дестилирана вода с плътност 0,998859 гр / мл се претегля на въздуха на с плътност 0,001217 грама / мл срещу тегла на плътност 8,136 гр / мл.

  Според Акта за мерки и тежести от 1985 г., на имперския (Великобритания) галон е официално определено като 4.54609 литра.

  Общи препратки:

  • Стандартен кег наливна бира във Великобритания съдържа 11 имперски галона.
  • Имперски галон бензин (бензин) ще задвижи типичен великобритански 4-вратен семеен автомобил (като Vauxhall / Opel Astra 1.4i) средно 46.3 мили (74.5 километра ).
  • Имперски галон бензин (бензин) ще задвижи Porsche 911 (996) средно 23.9 мили (38,5 километра ).

  Използване на контекста:

  В отговор на директива на ЕС имперския галон бе отстранен от официалния списък на основните мерни единици за търговия и служебни цели, в Ирландия, през 1993 г. и във Великобритания през 1994 година.

  Въпреки това, един галон е все още официално разрешен за използване като вторична или допълнителни единици и обикновено се използва за определяне на количеството гориво (бензин), и в търговията на течни продукти на потребителите, като например бира, която се продава в кенчета, бурета с различни размери, включително и няколко производни на имперски галон.

  Имперският галона също така често се използва във Великобритания за описване на капацитета на контейнери, които съхраняват големи количества течности, като например системи за съхранение на дъждовна вода.

  В Канада, имперски галон се използва предимно по отношение на икономиката при горивата. Бензинът се продава на литри, но в икономиката горивото често се изразява под формата на мили на галон.

  Компонент единици:

  • Имперските галони могат да бъдат отнесени като производно от няколко различни измерителни единици, но измерителната единица е обикновено отнесена към Великобританската пинта.
  • 1 имперски галон = 8 пинта

  Комбинации: