Превръщане на Морски мили в Километри

Има повече от един тип Морски мили . Моля, използвайте подходящия вариант от списъка по-долу.

  1. Морски мили (Великобритания) в Километри

  2. Морски мили (САЩ) в Километри

  3. Международни морски мили в Километри

Морски мили

Километри

Километър единица за дължина в метрична система, равна на хиляда метра.

1 км е равен на 0.6214 мили.