Превръщане на Километри в Морски мили

Има повече от един тип Морски мили . Моля, изберете опция от списъка по-долу.

  1. Километри в Морски мили (Великобритания)

  2. Километри в Морски мили (САЩ)

  3. Километри в Международни морски мили

Километри

Километър единица за дължина в метрична система, равна на хиляда метра.

1 км е равен на 0.6214 мили.

Морски мили