Километри конверсионна таблица

Използвайте полето за търсене, за да намерите най-метричен конвертор

Километри

Километър единица за дължина в метрична система, равна на хиляда метра.

1 км е равен на 0.6214 мили.