Милиметри конверсионна таблица

Използвайте полето за търсене, за да намерите най-метричен конвертор

Милиметри

Милиметърът е единица за дължина в метричната система, равна на една хилядна от метъра (основна единица за дължина в СИ).