Kilometr - Dəniz Mili çeviricisi

Dəniz Mili birdən çox növü vardır. Aşağıdakı siyahıdan müvafiq dəyişmədən istifadə edin.

  1. Kilometr - BK Dəniz Mili

  2. Kilometr - ABŞ Dəniz Mili

  3. Kilometr - Beynəlxalq Dəniz Mili

Kilometr

Kilometr metrik sistemdə metrin mində birinə bərabər olan uzunluq vahididir.

1 km 0.6214 milə bərabərdir.

Dəniz Mili