Dəniz Mili - Kilometr çeviricisi

Dəniz Mili birdən çox növü vardır. Aşağıdakı siyahıdan müvafiq dəyişmədən istifadə edin.

  1. BK Dəniz Mili - Kilometr

  2. ABŞ Dəniz Mili - Kilometr

  3. Beynəlxalq Dəniz Mili - Kilometr

Dəniz Mili

Kilometr

Kilometr metrik sistemdə metrin mində birinə bərabər olan uzunluq vahididir.

1 km 0.6214 milə bərabərdir.