Reomür çevirməsi

Lazımi metr çeviricisini tapmaq üçün axtarış xanasından istifadə edin

Reomür

"Oktogesimal bölgü" kimi də adlandırılan Reamyur şkalası suyun donma və qaynama temperaturlarının müvafiq olaraq 0 və 80 dərəcəyə təyin olunduğu temperatur şkalasıdır. Şkala 1730-cu ildə buna oxşarını ilk dəfə təklif edən Rene Anton Ferşolt de Reamyurun şərəfinə adlandırılıb.