Ton - Kiloqram çeviricisi

Ton birdən çox növü vardır. Aşağıdakı siyahıdan müvafiq dəyişmədən istifadə edin.

  1. Metr Ton (və ya Tonlar) - Kiloqram

  2. Uzun Ton (BK) - Kiloqram

  3. Qısa Ton (ABŞ) - Kiloqram

  4. Ton - Kiloqram

Ton

Tonun üç növü var- ingilis tonu (uzun ton), qısa ton (amerikan) və metrik ton. Lütfən, daha spesifik vahidi seçin.

Kiloqram

Kiloqram Beynəlxalq Vahidlər Sisteminin əsas kütlə vahididir və çəki vahidi kimi gündəlik əsaslarla qəbul olunur (hər hansı obyektdə qravitasiya gücü).

Bir kiloqram dəqiq olaraq bir litr suyun kütləsinə bərabərdir.