Pund til Gram konvertering

Bookmark Page

Format
Nøyaktighet

Merk: Brøkdel resultater er avrundet til nærmeste 1/64. For et mer nøyaktig svar kan du velge "desimal" fra listen over resultatet.

Merk: Du kan øke eller redusere nøyaktigheten på dette svaret ved å velge antall viktige tall som kreves fra mulighetene over resultatet.

Merk: For et rent desimal resultat velger du "desimal" fra listen over resultatet.

Vis formel
g =
lb
 
_________
 
 
0.0022046
Vis arbeid
Vis resultat i eksponentiell format
Mer informasjon: Pund
Gram til Pund (Bytt enheter) Pund til Gram tabell

Pund

Det britiske imperial (avoirdupois, eller internasjonalt) pund er offisielt definert som 453.59237 gram.

g =
lb
 
_________
 
 
0.0022046

Gram

En metrisk vektenhet tilsvarer en tusendels kilogram

Metrisk konverteringstabell Mobiltelefon konverterings app Temperatur Vekt Lengde Område Volume Hastighet Tid