Unser til Gram konvertering

Bookmark Page

Format
Nøyaktighet

Merk: Brøkdel resultater er avrundet til nærmeste 1/64. For et mer nøyaktig svar kan du velge "desimal" fra listen over resultatet.

Merk: Du kan øke eller redusere nøyaktigheten på dette svaret ved å velge antall viktige tall som kreves fra mulighetene over resultatet.

Merk: For et rent desimal resultat velger du "desimal" fra listen over resultatet.

Vis formel
g =
oz
 
________
 
 
0.035274
Vis arbeid
Vis resultat i eksponentiell format
Gram til Unser (Bytt enheter) Unser til Gram tabell

Unser

En enhet av vekt tilsvarer én sekstendel av et pund eller 16 drammer eller 28,349 gram

g =
oz
 
________
 
 
0.035274

Gram

En metrisk vektenhet tilsvarer en tusendels kilogram

Metrisk konverteringstabell Mobiltelefon konverterings app Temperatur Vekt Lengde Område Volume Hastighet Tid