Gram til Pund konvertering

Bookmark Page

Format
Nøyaktighet

Merk: Brøkdel resultater er avrundet til nærmeste 1/64. For et mer nøyaktig svar kan du velge "desimal" fra listen over resultatet.

Merk: Du kan øke eller redusere nøyaktigheten på dette svaret ved å velge antall viktige tall som kreves fra mulighetene over resultatet.

Merk: For et rent desimal resultat velger du "desimal" fra listen over resultatet.

Vis formel
lb =
g * 0.0022046
 
 
 
Vis arbeid
Vis resultat i eksponentiell format
Mer informasjon: Pund
Pund til Gram (Bytt enheter) Gram til Pund tabell

Gram

En metrisk vektenhet tilsvarer en tusendels kilogram

lb =
g * 0.0022046
 
 
 

Pund

Pundet er en måling av masse som brukes i imperial systemet, og er akseptert på en dag-til-dag-basis som en vektenhet (gravitasjonskraften som virker på en hvilken som helst gitt gjenstand.)

Metrisk konverteringstabell Mobiltelefon konverterings app Temperatur Vekt Lengde Område Volume Hastighet Tid