Tommer til Meter konvertering

/
Bookmark Page

Format
Nøyaktighet

Merk: Brøkdel resultater er avrundet til nærmeste 1/64. For et mer nøyaktig svar kan du velge "desimal" fra listen over resultatet.

Merk: Du kan øke eller redusere nøyaktigheten på dette svaret ved å velge antall viktige tall som kreves fra mulighetene over resultatet.

Merk: For et rent desimal resultat velger du "desimal" fra listen over resultatet.

Vis formel
m =
in
 
______
 
 
39.370
Vis arbeid
Vis resultat i eksponentiell format
Mer informasjon: Tommer
Mer informasjon: Meter
Meter til Tommer (Bytt enheter) Tommer til Meter tabell
m =
in
 
______
 
 
39.370

Meter

Meter er en enhet av lengde i det metriske systemet (metersystemet) og er baseenheten av lengden i det International System of Units (SI - systemet).

Som baseenheten for lengde i SI - systemet og andre MKS system (basert på meter, kilogram og sekunder) er meter brukt til å hjelpe å utlede andre måleenheter slik som newton for kraft.

Metrisk konverteringstabell Mobiltelefon konverterings app Temperatur Vekt Lengde Område Volume Hastighet Tid