గంటకు మైళ్ళు నుండి గంటకు కిలోమీటర్లు కన్వర్షన్

మా Android అనువర్తనాన్ని డౌన్లోడ్ చేయండి

గంటకు కిలోమీటర్లు నుండి గంటకు మైళ్ళు (స్వాప్ యూనిట్లు)

ఫార్మాట్
ఖచ్చితత్వము

గమనిక: భిన్నముతో కూడిన ఫలితాలు సమీప 1/64 కు సవరించబడినవి. మరింత ఖచ్చితమైన సమాధానం కొరకు దయచేసి ఈ ఫలితం పైభాగము నుండి,  ’దశాంశా’న్ని ఎంచుకోండి.

గమనిక: ఫలితం పైభాగాన ఎంపికల నుండి కావలసిన గణనీయమైన గణాంకాల యొక్క సంఖ్యను ఎంచుకోవడం ద్వారా ఈ సమాధానం యొక్క ఖచ్చితత్వాన్ని మీరు పెంచవచ్చు లేదా తగ్గించవచ్చు.

గమనిక: ఒక స్పష్టమైన దశాంశ ఫలితం కొరకు దయచేసి ఫలితం పైభాగాన ఎంపికల నుండి ’దశాంశాన్ని’ ఎంచుకోండి.

సూత్రాన్ని చూపండి

కన్వర్ట్ గంటకు మైళ్ళు నుండి గంటకు కిలోమీటర్లు

వర్కింగ్ ను చూపండి
ఫలితాన్ని ఘాతీయ రూపంలో చూపండి

గంటకు మైళ్ళు

ఇది యుఎస్ ఎ వంటి రవాణా కొరకు మెట్రిక్ యేతర దేశాలలో విలక్షణంగా వాడబడుతున్న వేగం యొక్క కొలత. మెట్రిక్ పద్ధతిని అధికారికంగా స్వీకరించినప్పటికీ కూడా యునైటెడ్ కింగ్డమ్ కూడా రోడ్ల కొరకు దీనిని వాడుతుంది. రోడ్డు పరిమితులు మైల్స్ పర్ అవర్ లో ఇవ్వబడ్డాయి మరియు ఎంపిహెచ్ లేక ఎంఐ/గంట గా అబ్రివేట్ చేయబడ్డాయి.

 

కన్వర్ట్ గంటకు మైళ్ళు నుండి గంటకు కిలోమీటర్లు

గంటకు కిలోమీటర్లు

రవాణా కొరకు మెట్రిక్ పద్ధతిని వాడుతున్న దేశాలలో విలక్షణంగా వాడు వేగం యొక్క కొలమానం ఇది. రోడ్డు వేగ పరిమితులు కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ లో ఇవ్వబడినవి, ఇవి కెపిహెచ్ లేక కిమీ/గంట గా అబ్రివేట్ చేయబడినవి.

 

గంటకు మైళ్ళు నుండి గంటకు కిలోమీటర్లు టేబుల్స్

ప్రారంభం
పెరుగుదల
ఖచ్చితత్వం
ఫార్మాట్
ప్రింట్ టేబుల్
< అల్ప విలువలు పెద్ద విలువలు >
గంటకు మైళ్ళు గంటకు కిలోమీటర్లు
0mph 0.00kph
1mph 1.61kph
2mph 3.22kph
3mph 4.83kph
4mph 6.44kph
5mph 8.05kph
6mph 9.66kph
7mph 11.27kph
8mph 12.87kph
9mph 14.48kph
10mph 16.09kph
11mph 17.70kph
12mph 19.31kph
13mph 20.92kph
14mph 22.53kph
15mph 24.14kph
16mph 25.75kph
17mph 27.36kph
18mph 28.97kph
19mph 30.58kph
గంటకు మైళ్ళు గంటకు కిలోమీటర్లు
20mph 32.19kph
21mph 33.80kph
22mph 35.41kph
23mph 37.01kph
24mph 38.62kph
25mph 40.23kph
26mph 41.84kph
27mph 43.45kph
28mph 45.06kph
29mph 46.67kph
30mph 48.28kph
31mph 49.89kph
32mph 51.50kph
33mph 53.11kph
34mph 54.72kph
35mph 56.33kph
36mph 57.94kph
37mph 59.55kph
38mph 61.16kph
39mph 62.76kph
గంటకు మైళ్ళు గంటకు కిలోమీటర్లు
40mph 64.37kph
41mph 65.98kph
42mph 67.59kph
43mph 69.20kph
44mph 70.81kph
45mph 72.42kph
46mph 74.03kph
47mph 75.64kph
48mph 77.25kph
49mph 78.86kph
50mph 80.47kph
51mph 82.08kph
52mph 83.69kph
53mph 85.30kph
54mph 86.90kph
55mph 88.51kph
56mph 90.12kph
57mph 91.73kph
58mph 93.34kph
59mph 94.95kph
మెట్రిక్ కన్వర్షన్ టేబుల్ మొబైల్ ఫోన్ కన్వర్టర్ ఆప్ వేగం ఉష్ణోగ్రత బరువు పొడవు వైశాల్యము పరిమాణము సమయం కరెన్సీ