లీటర్లు నుండి గ్యాలెన్లు కన్వర్షన్

గ్యాలెన్లురకము కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి. దయచేసి క్రింది పట్టిక నుండి సరియిన విచలనాన్ని ఉపయోగించండి.

  1. లీటర్లు నుండి యుఎస్ గ్యాలెన్స్ (ద్రావకం)

  2. లీటర్లు నుండి యుఎస్ గ్యాలన్స్ (పొడిగా)

  3. లీటర్లు నుండి యుకె గ్యాలన్స్

లీటర్లు

మెట్రిక్ పద్ధతిలో వాల్యూమ్ యొక్క మూల యూనిట్. ఒక లీటరు నీరు ఒక కిలోగ్రాము బరువుంటుంది.

గ్యాలెన్లు

అనేక వివిధరకాల గ్యాలన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి - యుఎస్ ద్రావకం, యుఎస్ డ్రై మరియు యుకె. దయచేసి మరింత నిర్ధిష్ట ఎంపికను ఎంచుకోండి.