Unce u Mililitri konverzija

Postoji više od jedne vrste Unce . Molimo Vas da koristite odgovarajuću vrstu sa liste ispod.

  1. Američke tečne unce u Mililitri

  2. Britanske tečne unce u Mililitri

Unce

Dve različite vrste unci su dostupne - američka i britanska. Molimo da odaberete određeniju opciju.

Mililitri

Metrička jedinica za zapreminu jednaka hiljaditom delu litra