Unce u Litri konverzija

Postoji više od jedne vrste Unce . Molimo Vas da koristite odgovarajuću vrstu sa liste ispod.

  1. Američke tečne unce u Litri

  2. Britanske tečne unce u Litri

Unce

Dve različite vrste unci su dostupne - američka i britanska. Molimo da odaberete određeniju opciju.

Litri

Osnovna jedinica za zapreminu u metričkom sistemu. Litar vode ima težinu jednog kilograma.