Litri u Unce konverzija

Postoji više vrsta Unce . Molimo da sa liste ispod odaberete odgovarajuću varijantu.

  1. Litri u Američke tečne unce

  2. Litri u Britanske tečne unce

Litri

Osnovna jedinica za zapreminu u metričkom sistemu. Litar vode ima težinu jednog kilograma.

Unce

Dve različite vrste unci su dostupne - američka i britanska. Molimo da odaberete određeniju opciju.