Litri u Galoni konverzija

Postoji više vrsta Galoni . Molimo da sa liste ispod odaberete odgovarajuću varijantu.

  1. Litri u Američki galoni (tečni)

  2. Litri u Američki galoni (suvi)

  3. Litri u Britanski galoni

Litri

Osnovna jedinica za zapreminu u metričkom sistemu. Litar vode ima težinu jednog kilograma.

Galoni

Nekoliko različitih vrsta galona je dostupno - američki tečni, američki suvi i britanski. Molimo da odaberete određeniju opciju.