Galoni u Litri konverzija

Postoji više od jedne vrste Galoni . Molimo Vas da koristite odgovarajuću vrstu sa liste ispod.

  1. Američki galoni (tečni) u Litri

  2. Američki galoni (suvi) u Litri

  3. Britanski galoni u Litri

Galoni

Nekoliko različitih vrsta galona je dostupno - američki tečni, američki suvi i britanski. Molimo da odaberete određeniju opciju.

Litri

Osnovna jedinica za zapreminu u metričkom sistemu. Litar vode ima težinu jednog kilograma.