Konverzione tablice Kilometri na sat

Koristite polje za pretraživanje kako biste pronašli metrički konverter koji Vam je potreban.

Kilometri na sat

Ovo je mera za brzinu koja se uglavnom koristi u zemljama koje za svrhe saobraćaja koriste metrički sistem. Ograničenja brzine na putu se izražavaju u kilometrima na sat za šta je skraćenica kph ili km/h.