Rankin tabela e konvertimit

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Rankin

ºF i shkallës Kelvin. Bazuar në përkufizimet e shkallës Fahrenhait dhe në provat eksperimentale, zeroja absolute është -459.67 ºF