Këmbë në minutë në Kilometra në orë tabelat

Këmbë në minutë Kilometra në orë
0ft/min 0.00kph
1ft/min 0.02kph
2ft/min 0.04kph
3ft/min 0.05kph
4ft/min 0.07kph
5ft/min 0.09kph
6ft/min 0.11kph
7ft/min 0.13kph
8ft/min 0.15kph
9ft/min 0.16kph
10ft/min 0.18kph
11ft/min 0.20kph
12ft/min 0.22kph
13ft/min 0.24kph
14ft/min 0.26kph
15ft/min 0.27kph
16ft/min 0.29kph
17ft/min 0.31kph
18ft/min 0.33kph
19ft/min 0.35kph
Këmbë në minutë Kilometra në orë
20ft/min 0.37kph
21ft/min 0.38kph
22ft/min 0.40kph
23ft/min 0.42kph
24ft/min 0.44kph
25ft/min 0.46kph
26ft/min 0.48kph
27ft/min 0.49kph
28ft/min 0.51kph
29ft/min 0.53kph
30ft/min 0.55kph
31ft/min 0.57kph
32ft/min 0.59kph
33ft/min 0.60kph
34ft/min 0.62kph
35ft/min 0.64kph
36ft/min 0.66kph
37ft/min 0.68kph
38ft/min 0.69kph
39ft/min 0.71kph
Këmbë në minutë Kilometra në orë
40ft/min 0.73kph
41ft/min 0.75kph
42ft/min 0.77kph
43ft/min 0.79kph
44ft/min 0.80kph
45ft/min 0.82kph
46ft/min 0.84kph
47ft/min 0.86kph
48ft/min 0.88kph
49ft/min 0.90kph
50ft/min 0.91kph
51ft/min 0.93kph
52ft/min 0.95kph
53ft/min 0.97kph
54ft/min 0.99kph
55ft/min 1.01kph
56ft/min 1.02kph
57ft/min 1.04kph
58ft/min 1.06kph
59ft/min 1.08kph
Këmbë në minutë në Kilometra në orë
Start
Increments
Accuracy
Format
Njësitë e këmbyera Printo tabelën
< Vlera më të Ulëta Vlera më të larta >
Tabelat e konvertimit metrik Applikacione konvertimi për celularë Shpejtësia tabela temperaturë tabela Pesha tabela gjatësi tabela Zonë tabela Vëllim tabela Koha tabela