prevod Kilometer za hodinu

Použite pole vyhľadávania, aby ste našli vami požadovaný metrický konvertor

Kilometer za hodinu

Toto je meranie rýchlosti typicky používané v zemiach čo používajú metrický systém pre transport. Povolená rychlosť sa udáva v kilometroch za hodinu, čo sa skracuje na kph alebo km/h.