prevod štvorcový yard

Použite pole vyhľadávania, aby ste našli vami požadovaný metrický konvertor

štvorcový yard

Jednotka plochy rovna jednému yardu krát jeden yard štvorcový