libra do Tona prevod

Existuje viac ako jeden typ Tona. Prosím užite správnu variantu zo zoznamu uvedeného nižšie.

  1. libra do metrická tona

  2. libra do Dlhá tona (Veľká Británia)

  3. libra do Krátka tona (USA)

  4. libra do Tona

libra

Imperiálna libra (systém avoirdupois alebo medzinárodný) je oficiálne definovaná ako 453,59237 gramov.

Tona

Existujú tri typy tony - dlhá tona, krátka tona a metrická tona. Prosím, vyberte specifickejšie jednotku.