Konwersja Metry sześcienne do Filiżanki

Istnieje więcej niż jeden wariant Filiżanki. Prosimy wybrać odpowiedni typ z poniższej listy.

  1. Metry sześcienne do Filiżanki amerykańskie

  2. Metry sześcienne do Filiżanki kanadyjskie

  3. Metry sześcienne do Filiżanki metryczne

Metry sześcienne

Metryczna jednostka objętości powszechnie stosowana do wyrażania stężeń substancji chemicznych w danej objętości powietrza. Jeden metr sześcienny równa się 35,3 stopy sześciennej lub 1,3 jarda sześciennego. Jeden metr sześcienny równa się także 1000 litrów lub milionowi centymetrów sześciennych.

Filiżanki

Istnieje kilka różnych wariantów filiżanek — amerykańska, kanadyjska oraz systemu metrycznego. Proszę wybrać bardziej szczegółową opcję.