Konwersja Litry do Pinty

Istnieje więcej niż jeden wariant Pinty. Prosimy wybrać odpowiedni typ z poniższej listy.

  1. Litry do Pinty amerykańskie (ciecze)

  2. Litry do Pinty amerykańskie (produkty suche)

  3. Litry do Pinty brytyjskie

Litry

Podstawowa jednostka objętości w systemie metrycznym. Litr wody waży jeden kilogram.

Pinty

Istnieje kilka różnych wariantów pint — amerykańska dla cieczy, amerykańska dla substancji suchych oraz brytyjska. Proszę wybrać bardziej szczegółową opcję.