Konwersja Kwarty brytyjskie do Łyżeczki

Istnieje więcej niż jeden wariant Łyżeczki. Prosimy wybrać odpowiedni typ z poniższej listy.

  1. Kwarty brytyjskie do Łyżeczki amerykańskie

  2. Kwarty brytyjskie do Łyżeczki brytyjskie

  3. Kwarty brytyjskie do Łyżeczki metryczne

Kwarty brytyjskie

Brytyjska imperialna jednostka objętości (substancji suchych i płynów) odpowiadająca 2 pintom lub 1,136 litra

Łyżeczki

Istnieje kilka różnych wariantów łyżeczek — amerykańska, brytyjska oraz systemu metrycznego. Proszę wybrać bardziej szczegółową opcję.