Konwersja Galony brytyjskie do Galony

Istnieje więcej niż jeden wariant Galony. Prosimy wybrać odpowiedni typ z poniższej listy.

  1. Galony brytyjskie do Galony amerykańskie (ciecze)

  2. Galony brytyjskie do Galony amerykańskie (produkty suche)

  3. Galony brytyjskie do Galony brytyjskie

Galony brytyjskie

Galon imperialny (UK) jest oficjalnie definiowany jako 4,54609 litra.

Galony

Istnieje kilka różnych wariantów galonów — amerykański dla cieczy, amerykański dla substancji suchych oraz brytyjski. Proszę wybrać bardziej szczegółową opcję.