Konwersja Baryłki amerykańskie (ropa) do Baryłki

Istnieje więcej niż jeden wariant Baryłki. Prosimy wybrać odpowiedni typ z poniższej listy.

  1. Baryłki amerykańskie (ropa) do Baryłki amerykańskie (produkty suche)

  2. Baryłki amerykańskie (ropa) do Baryłki amerykańskie (ciecze)

  3. Baryłki amerykańskie (ropa) do Baryłki amerykańskie (ropa)

  4. Baryłki amerykańskie (ropa) do Baryłki amerykańskie (federalne)

  5. Baryłki amerykańskie (ropa) do Baryłki brytyjskie

Baryłki amerykańskie (ropa)

Amerykańska jednostka objętości ropy naftowej. Patrz także amerykańskie baryłki cieczy, amerykańskie baryłki federalne, amerykańskie baryłki substancji suchych oraz baryłki brytyjskie.

Baryłki

Istnieje kilka różnych wariantów baryłek. Proszę wybrać jeden konkretny wariant baryłki.