Unser konvertering

Bruk søkeboksen for å finne de nødvendige metriske konverteringer

Unser

En enhet av vekt tilsvarer én sekstendel av et pund eller 16 drammer eller 28,349 gram