Hektar konvertering

Bruk søkeboksen for å finne de nødvendige metriske konverteringer

Hektar

En enhet av areal tilsvarer 10 000 kvadratmeter. Tilsvarer 2,471 dekar (acers)