მილიმეტრები-ის გადაყვანის ცხრილი

გამოიყენეთ ძებნის ველი თქვენთვის საჭირო მეტრული გადამყვანის მოსაძებნად 

მილიმეტრები

მილიმეტრი არის სიგრძის ერთეული მეტრულ სისტემაში, რომელიც ეკვივალენტურია მეტრის ერთი მეათასედის (მეტრი არის SI სისტემის საბაზისო ერთეული სიგრძისთვის).