ფუტები-ის გადაყვანის ცხრილი

გამოიყენეთ ძებნის ველი თქვენთვის საჭირო მეტრული გადამყვანის მოსაძებნად 

ფუტები

 1959 წელს იარდის და ფუნტის შესახებ საერთაშორისო შეთანხმებამ (ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ერების თანამეგობრობას შორის) იარდი განსაზღვრა, როგორც ზუსტად 0.9144 მეტრი, რამაც, თავის მხრივ, ფუნტის მნიშვნელობა გაუტოლა 0.3048 მეტრს (304.8 მმ-ს).