Կիլոլիտրեր փոխարկում

Օգտագործեք որոնման վանդակը՝ գտնելու համար ձեզ անհրաժեշտ մետրիկ փոխարկիչը

Կիլոլիտրեր

Ծավալի մետրիկ միավոր, որը հավասար է 1000 լիտրի կամ մեկ խորանարդ մետրի: