Քառակուսի միկրոմետրեր փոխարկում

Օգտագործեք որոնման վանդակը՝ գտնելու համար ձեզ անհրաժեշտ մետրիկ փոխարկիչը

Քառակուսի միկրոմետրեր

Տարածքի չափ, որը մեկ միկրոմետր երկարություն և մեկ միկրոմետր լայնություն ունի: