pretvorba Američki galoni (tekući)

Koristite polje za pretraživanje kako biste pronašli metrički konverter koji Vam je potreban.

Američki galoni (tekući)

Američka mjera za kapacitet (za tekućine) koja iznosi 4 kvarata ili 3,785 litara. Primijetite da postoje različite mjere američkih suhih galona i britanskih galona.