pretvorba Američke pinte (tekuće)

Koristite polje za pretraživanje kako biste pronašli metrički konverter koji Vam je potreban.

Američke pinte (tekuće)

Američka mjera za kapacitet (za tekućine) koja iznosi 0,473 litara. Primijetite da postoje različite mjere za američke suhe pinte i britanske pinte.